Kontorstider: Måndag- Fredag - 07:00 - 17:00

Miljö och säkerhet.

Vi satsar på att minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

Miljö

I samarbete med våra kunder skall J Andersson Svets&Montage AB orsaka minsta möjliga negativa påverkan på miljön i samband med utförande av åtaganden. Vi arbetar enligt gällande arbetsmiljöplan och arbetsmiljöpolicy vilken är väl förankrad hos personalen. Vi sätter stor vikt vid att anpassa arbetssättet så att den egna personalen är väl insatt i de rutiner som gäller när för varje specifik kund.

Säkerhet

Säkerheten sätts alltid i främsta rummet utan att göra avkall på kvaliteten. Kvalitet och säkerhet går hand i hand och då behov finns ges alltid utrymme för vidareutbildning av personalen.

Kvalitet och miljö

J Andersson Svets&Montage AB arbetar med ständigt förfinade metoder för att säkerställa god kvalitet där miljöarbetet bedrivs som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljövänliga alternativ utvärderas kontinuerligt inom verksamheten, såväl ur arbetsmiljöaspekt som den totala miljöpåverkan.

Arbetsmiljö

Företaget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet och bedriver i samarbete med skyddsombud, lokalt skyddsombud och arbetsledning Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM. Vi arbetar strikt efter vår arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

  • Vi skall erbjuda en trivsam, sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom utbildning och medbestämmande.
  • Vi skall ge nyanställda erforderlig introduktion och instruktioner.
  • Vi skall följa de aktuella lagar som finns för arbetsmiljö.
  • Vi skall arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga negativ påverkan på medarbetarnas hälsa.
  • Vi skall samråda med skyddsombud och medarbetare om arbetsmiljöarbetet.
  • Vi skall inte acceptera alkohol under arbetstid och har nolltolerans mot droger.

Informationsbrev

Vill ha information om vad vi gör. Ange din mail här så skickar vi information om våra tjänster till dig.

Var hittar du oss?

Adress
J Andersson Svets&Montage AB
Trädgårdsgatan 7
784 34 Borlänge
Telefon
Int: +46 76-319 7090
Sve: 076-319 7090